Осадові гірські породи, ч. 1

Hits

ВапнякВапняк

Результатом хімічного вивітрювання гірських порід є їх розпад на окремі компоненти, що переходять потім у розчин. Розчини при попаданні у воду перерозподіляються або поділяються, але в підсумку складові їх речовини знову осаджуються, утворюючи нові породи. При видаленні вуглекислого газу виникає розпад водорозчинних сполук – відбувається осад нерозчинних компонентів як у вигляді вапняних, так і у вигляді кременистих утворень (вапнякових і кремнієвих туфів відповідно). Якщо ж вода була багата вуглекислотою - відбувається виникнення відкладень пористих туфів, вапняних або травертинів (не те саме з вулканічними туфами).

ТУФИ. Як у металургії, так і в будівництві рихлі утворення прийнято називати вапняними туфами, щільні ж, що піддаються поліруванню - травертинами. Пористі туфи знаходять своє застосування як легкі будматеріали, яким властива мала щільність. Травертини ж застосовуються в якості полірованих лицювальних матеріалів. Варто помітити, що дані породи - єдині з осадових туфових порід, що знаходять практичне застосування.

СОЛЯНІ ПОРОДИ є осадовими породами неорганічного походження. Головні їх представники – ангідрит, гіпс і кам'яна сіль. В більшості своїй соляні породи є мономінеральні - скупченнями якогось одного з мінералів.

Калійна сільКалійна сіль

Соляним породам властиве утворення, в більшості, на дні морських бухт, де присутні умови аридного клімату. Через постійний випар води моря, згодом концентрація розчинених у воді мінералів збільшується до моменту, поки не буде досягнутий граничний рівень розчинення мінералів у воді, і останні не почнуть випадати в осад. За цього процесу, послідовність осаду мінералів зворотна до їх розчинності: спочатку у вигляді осаду випадають ангідрит (CaSO4) і гіпс (CaSO4 * 2H2O), потім хлорид натрію (NaCl), останніми осаджуються калійні солі. Через свою гарну розчинність, залежи соляних порід виникають переважно в умовах жаркого сухого клімату.

Хлорид натрію (NaCl), або кам'яна сіль – завдяки своєму специфічному смаку, одна з найвідоміших соляних порід. У російській мові хлорид натрію ще відомий за назвою «поварена сіль». Розташування кам'яної солі в корі землі зазвичай шарувате. Солі характерна грубозерниста структура. У природі сіль має сірувате, жовтувате або ж червонувате забарвлення. Харчова сіль білого кольору виготовляэться шляхом хімічного очищення природної солі, що добувається з надр Землі.

ТорфТорф

Сульфатом кальцію (CaSO4), або ангідритом називають соляну породу, схожу за виглядом на кам'яну сілль. Ангідриту не властивий "соляний" смак. Ангідрит знаходить застосування, в основному, у будівництві, як в'яжучий матеріал.

КАРБОНАТНИМИ ПОРОДАМИ прийнято називати сукупність порід, що складають карбонати кальцію й магнію: вапняні туфи, вапняки, доломіти, мармури й ін.

КРЕМЕНИСТИМИ ПОРОДАМИ прийнято називати сукупність осадових порід, складених кремнієм, що мають біогенне походження. Утворення кременистих порід відбувається у водному середовищі з кістяків одноклітинних організмів. До кременистого належать кізельгур, трепел, кременистий сланець, радіолярит і кремінь.

Камяне вугілляКамяне вугілля

ВИКОПНІ ВУГІЛЛЯ. З огляду на своє органічне походження, останні не вважаються справжніми гірськими породами, однак дані утворення прийнято вважати осадовими породами й розглядають разом з останніми. Виникнення вугіль пов'язане з вуглефікацією органічного матеріалу, тобто з поступовим підвищенням процентного вмісту вуглецю в органічному матеріалі через зменшення вмісту в ньому інших хімічних елементів. До ряду викопних вугіль відносять торф, буре й кам'яне вугілля, антрацит і графіт.

Торфи утворюються з органічних залишків, що не піддалися розпадові або гниттю через відсутність доступу кисню. Рослинні залишки в породі пізнавані до дрібних деталей.

Буре вугілля характеризується великим ступенем діагенетичного змінення. У породі помітні тільки окремі частини рослинних залишків.

Кам'яному вугіллю властива шарувата структура. У породі часом виявляються окремі відбитки рослин.

Антрацитом називають продукт украй сильної вуглефікації. Частини рослин в антрациті не проглядаються. Зовнішнім виглядом антрацит нагадує кам'яне вугілля. Графітом називають кристалічний вуглець; Графіт є кінцевим продуком вуглефікаці - вміст вуглецю у вихідному органічному матеріалі досягає 100%.

Перейти до другої частини статті.

67
com_content.article
(8 голосів, середній рейтинг 4.63 з 5)
Осадові гірські породи, ч. 14.63 out of 50 based on 8 voters.


 
Украина онлайн
BAU.ua - Строительство и Архитектура Украины: строительные материалы, проектирование, инструменты Яндекс.Метрика

Голосування

Чи потрібен на сайті форум?
 

Слідкуйте за нами

Следите за нами в googleСледите за нами в Яндекс
Google ReaderЯндекс Лента